Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ

  • ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5ประกาศรายชื่อวันที่ 5 มี.ค. 2564

    หมายเหตุ : รายชื่อเฉพาะนักศึกษาที่สมัครออนไลน์ ไม่รวมนักศึกษาที่สมัครผ่านหน่วยงานคณะที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์มาแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคพิเศษ

  • ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 ประกาศรายชื่อวันที่ 6 มี.ค. 2564