Responsive image

ปฏิทินรับสมัคร

RBRU TCAS ' 62

งานรับสมัคร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-9111 ต่อ 10181-2 มือถือ. 08-9833-7541


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 4 ธ.ค. 2562
สอบคัดเลือกระดับปริญญาโท 14 ธ.ค. 2562
สอบคัดเลือกระดับปริญญาเอก 15 ธ.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 18 ธ.ค. 2562
รายงานตัว 21 ธ.ค. 2562


ติดต่อ