Responsive image

ปฏิทินรับสมัคร

RBRU Admission ' 2563

งานรับสมัคร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-9111 ต่อ 10181-2 มือถือ. 08-9833-7541


ประกาศสาขาวิชาที่เปิดสอน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 10 ก.ค. 2563
รายงานตัว 19 ก.ค. 2563


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 8 พ.ค. 2563
สอบคัดเลือกระดับปริญญาโท 23 พ.ค. 2563
สอบคัดเลือกระดับปริญญาเอก 24 พ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 พ.ค. 2563
รายงานตัวและปฐมนิเทศ 6 มิ.ย. 2563

ติดต่อ