Responsive image

ปฏิทินรับสมัคร

RBRU TCAS ' 62

งานรับสมัคร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-9111 ต่อ 10181-2 มือถือ. 08-9833-7541


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ 7 มิ.ย. 2562
สอบคัดเลือก 11 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 17 มิ.ย. 2562
รายงานตัวกับมหาวิทยาลัย 20 มิ.ย. 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 29 พ.ค. 2562
สอบคัดเลือก และยืนยันสิทธิ์ 1 มิ.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 7 มิ.ย. 2562
รายงานตัวกับมหาวิทยาลัย 7 - 14 มิ.ย. 2562

ติดต่อ