Responsive image

ปฏิทินรับสมัคร

RBRU Admission ' 2563

งานรับสมัคร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-9111 ต่อ 10181-2 มือถือ. 08-9833-7541


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ 6 พ.ย. 2563
สอบสัมภาษณ์ 14 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 19 พ.ย. 2563
รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์/ชำระเงินค่ารายงานตัว 23-27 พ.ย. 2563
ยื่นเอกสารรายงานตัว/ชำระเงินค่าเล่าเรียน 12 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 9 พ.ย. 2563
สอบคัดเลือก 21 พ.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 30 พ.ย. 2563
รายงานตัวและปฐมนิเทศ 12 ธ.ค. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 4 ธ.ค. 2563
สอบคัดเลือก 12 ธ.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 ธ.ค. 2563
รายงานตัวและปฐมนิเทศ 26 ธ.ค. 2563

ติดต่อ