Responsive image

เลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าเล่าเรียน สำหรับ รอบโควตา 1/2563
โควตารอบ 1

ปฏิทินรับสมัคร

RBRU Admission ' 2563

งานรับสมัคร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-9111 ต่อ 10181-2 มือถือ. 08-9833-7541

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ 11 ก.พ. 2563
สอบคัดเลือก 16 ก.พ. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 24 ก.พ. 2563
รายงานตัว 2 มี.ค. 2563

ประกาศสาขาวิชาที่เปิดและปิดการเรียนการสอน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 9 มี.ค. 2563
รายงานตัว 21 มี.ค. 2563


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 2 เม.ย. 2563
สอบคัดเลือก 18 เม.ย. 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 22 เม.ย. 2563
รายงานตัวและปฐมนิเทศ 25 เม.ย. 2563

ติดต่อ