RBRU TCAS ' 61

งานรับสมัคร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-9111 ต่อ 10181-2 มือถือ. 08-9833-7541
ครูคืนถิ่น

- รายละเอียดโครงการ "ครูคืนถิ่น"

* สมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ *

ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ

สมัครออนไลน์และชำระเงิน เปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 21 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 27 เม.ย. 2561
รายงานตัว รับรหัสเคลียริงเฮ้าส์ ยืนยันสิทธิ์ 3 - 6 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 พ.ค. 2561
ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร
สมัครออนไลน์ เปิดรับสมัคร 9 - 13 พ.ค. 2561
ชำระเงิน ชำระเงิน 9 - 14 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และห้องสอบ 17 พ.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ 21 พ.ค. 2561
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ เคลียริงเฮ้าส์ 26 - 28 พ.ค. 2561
รายงานตัวกับมหาวิทยาลัย 4 - 5 มิ.ย. 2561
ยังไม่เปิดรับสมัคร