Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  • ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3

    หมายเหตุ : รายชื่อเฉพาะนักศึกษาที่สมัครออนไลน์ ไม่รวมนักศึกษาที่สมัครผ่านหน่วยงานคณะที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์มาแล้ว

  • ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 ขยายเวลา (ครุศาสตร์) 7 ก.พ. 2564
  • ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 7 ก.พ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคพิเศษ