RBRU TCAS ' 62

งานรับสมัคร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-9111 ต่อ 10181-2 มือถือ. 08-9833-7541

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ 7 ธ.ค. 2561
สอบคัดเลือก 15 ธ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 27 ธ.ค. 2561
รายงานตัว 5 ม.ค. 2562