RBRU TCAS ' 61

งานรับสมัคร กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. 0-3931-9111 ต่อ 10181-2 มือถือ. 08-9833-7541
ครูคืนถิ่น

- รายละเอียดโครงการ "ครูคืนถิ่น"

สมัครด้วยตนเอง : สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองบริการการศึกษา อาคาร 36 ชั้น 1 เวลา 09.00 - 15.00 น.

สมัครออนไลน์และชำระเงิน เปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 7 มี.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 10 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 17 มี.ค. 2561
รายงานตัว รับรหัสเคลียริงเฮ้าส์ ยืนยันสิทธิ์ 19 - 22 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 28 มี.ค. 2561
สมัครออนไลน์และชำระเงิน เปิดรับสมัคร 1 ธ.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 เม.ย. 2561
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ 21 เม.ย. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 27 เม.ย. 2561
รายงานตัว รับรหัสเคลียริงเฮ้าส์ ยืนยันสิทธิ์ 3 - 6 พ.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 พ.ค. 2561
ยังไม่เปิดรับสมัคร
ยังไม่เปิดรับสมัคร